Obrázek na pozadí

Penzion: Provozní podmínky

Povinnosti a oprávnění ubytovatele a objednatele (hosta):

1. Při nástupu na pobytu obdrží host ubytovací lístek, do kterého vyplní veškeré iniciály a v průběhu pobytu odevzdá provoznímu. Na základě tohoto lístku bude provedena kalkulace pobytu.

2. Host souhlasí s poskytnutím osobních údajů ubytovateli pro účely v penzionu Selský dvůr.

3. Ubytovatel prohlašuje, že osobní údaje mu poskytnuté hostem použije pouze a výhradně pro účely ubytování v penzionu a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

4. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ubytovateli dohodnutou cenu.

5. Host má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejich poskytování je s ubytováním spojeno. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět ve všech prostorách žádné podstatné změny.

6. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.


Nástup k ubytování, ukončení pobytu:

1. Nástup na pobyt je možný po 16. hodině (není-li dohodnuto jinak), ubytovat hosta je možné nejpozději do 20 hodin.

2. Host ukončí pobyt nějpozději do 10 hodin posledního dne ubytování

Při poslední službě - oběd (platí pro velké skupiny a školy) - je třeba pokoje uvolnit do 11 hodin, aby byl dostatek času na úklid a přípravu pro další hosty.Úhrada ubytování

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Platí se při odjezdu a pouze hotově. Hosté platící na fakturu musí mít předem schválenou objednávku. Faktura se vystavuje po ukončení pobytu.


Práva a povinnosti hosta:

1. V době od 22 hodin do 6 hodin host dodržuje noční klid.

2. Na pokojích a v celém objektu je ZAKÁZÁNO KOUŘIT!!

3. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může ubytovatel - pokud může vyhovět - nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl host původně ubytován.

4. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem ubytovatele.

5. Užívání zařízení ubytovatele je dovolenou pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.

6. Psi, kočky, př. jiná zvířata mají do penzionu vstup povolen za poplatek. Přísný zákaz vstupu zvířat platí ale pro prostory určené ke stravování a setkávání ostatních osob.

7. Pro udržení čistoty a hygieny v budově jsou všichni účastníci pobytu povinni používat domácí obuv.

8. Host nepoužívá v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících osobní hygieně, tj. holicích strojků, masážních strojků, sušiček vlasů apod. Dále může host používat nízkopříkonové spotřebiče sloužící osobní potřebě, tj. počítače (notebooky), tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům apod. Zásuvky v koupelně a na pokoji jsou napájeny střídavým proudem 230 V/AC/50 Hz.

9. Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a pokoj uzavře.

10. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let v pokoji a ostatních společenských prostorách bez dozoru dospělých.

11. Na pokojích je zakázáno:     přemisťovat nábytek a jakékoliv zařízení

                                                    čištění obuvi, praní, sušení a žehlení prádla

                                                    používat přikrývek a polštářů bez povlečení

12. Povlečení a lůžkoviny jsou zahrnuty v ceně pobytu.

13. Ubytování není hotelového typu, pokoje se uklízí až po skončení pobytu,

v průběhu pobytu si hostí na pokojích udržují pořádek sami.

   

Odpovědnost za škodu

Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů.

Ubytovatel nezodpovídá za cenné věci hostů


Důležité:

při pořádání ohňostroje nebo většího ohně je nutné toto oznámit ubytovateli, který to musí hlásit na hasiče(HZS Žďár nad Sázavou) - z důvodu zamezení zbytečného výjezdu.