Obrázek na pozadí

Wellness: Provozní řád

Provozní doba:

Pondělí - pátek9.00 - 18.00/ nebo dle domluvy
Sobota14.00 - 20.00/ nebo dle domluvy
Neděle14.00 - 18.00/ nebo dle domluvy

(mimo provozní dobu po vzájemné dohodě)

Objednání wellness

Hosté si návštěvu wellness objednají buď při objednání pobytu nebo na místě osobně.

Vstup do wellness centra

Vstup je zakázán osobám:

  • - Pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek
  • - Trpícím jakoukoliv kožní, vlasovou či infekční chorobou,
  • - Trpícím vysokým krevním tlakem či jinou srdeční chorobou
  • - Které mají z jakéhokoliv důvodu svým ošetřujícím lékařem zakázáno saunování

Dětem do 3 let věku není povolen přístup do wellness centra.

Dětem do 18 let je vstup povolen pouze za doprovodu rodičů nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.


1) Celé wellness centrum je z hygienických důvodů bezplavková zóna!!! Součástí služby je zapůjčení županů, ručníků, přezůvek a prostěradel určených výhradně pro wellness, proto je z hygienických důvodů zakázáno tyto věci používat vlastní. V sauně je bezpodmínečně nutné na dřevěných lavicích použít prostěradlo jako podložku.

2) Celý prostor wellness je koncipován jako privátní a je určen pro max. 6 osob. Z bezpečnostních důvodů nesmí zůstat ve finské sauně sama 1 osoba. V sauně je přísně zakázáno cokoliv pokládat na saunová kamna. Teplota sauny se nastavuje po vzájemné domluvě s provozovatelem v rozmezí 75 – 95°C. Ve vířivce smí hosté obsluhovat pouze tlačítko na spouštění masáží a světel, teplota vody je nastavená provozovatelem a hosté ji nesmí snižovat nebo zvyšovat (brát tak ohled na vlastní zdraví a na další návštěvníky).

3) Před vstupem do wellness je návštěvník povinen z hygienických důvodů provést osprchování v umývárně. Poslední fázi sprchování bez použití šamponů, tělových mýdel apod., které způsobují zvýšenou tvorbu pěny ve vířivce.

4) Je zakázáno do prostoru wellness vnášet jakékoliv skleněné nádoby, lahve či sklenice. Hosté nesmí vnášet a konzumovat vlastní jídlo a pití. Nápoje z baru penzionu je možné konzumovat pouze v patřičných plastových nádobách k tomu určených a pouze v odpočinkové místnosti wellness, kde jsou k tomu určená lehátka, židle a odkládací stolky.V případě zjištění jakékoliv závady nebo poškození vybavení je host povinen toto nahlásit okamžitě provozovateli a to nejlépe před samotným vstupem do wellness centra, jinak se stává sám odpovědným za tyto škody. Jakékoliv poškození a škodu je host povinen provozovatel uhradit.

5) Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek a chovat se šetrně k zařízení a vybavení a šetřit vodou a energiemi.

6) V prostorách wellness je zakázáno chovat se hlučně, běhat (hrozí uklouznutí po mokré dlažbě), či jinak ohrožovat bezpečnost a zdraví své a ostatních hostů. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nepřebírá provozovatel odpovědnost.